Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych użytkowników przez Administratora Danych Osobowych w związku z prowadzeniem przez niego serwisu http://ipm.nieruchomosci.pl  

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Iwona Kempa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY IWONA KEMPA, NIP 8391308780, S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, Polska; e-mail: biuro@ipm-kredyty.pl, tel: 504-133-923, zwana dalej IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY. 

3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”). 

4. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL. 

5. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych 

6. Posiadają Państwo prawo:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku gdy będą chcieli Państwo skorzystać z ww. praw, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504-133-923 lub drogą elektroniczną: e-mail: biuro@ipm-kredyty.pl 

2) wniesienia skargi do GIODO/PUODO gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Państwa dane osobowe poza podmiotami wskazanymi w dalszej części Polityki, mogą być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla Administratora, w tym firmom świadczącym usługi informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.  

9. Dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów. 

REGULACJE SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM ZAPYTANIA/ZAPYTANIA O OFERTĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO 

10. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

1) w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w odpowiedzi na zapytanie/zapytanie 

2) w celu przedstawienia ofert nieruchomości oraz usług produktów bankowych (np. kredyty, pożyczki, leasingi, faktoring i itp ) i pozabankowych w odpowiedzi na zapytanie o ofertę,  

Dane z pkt 1 i 2 są niezbędne do podjęcia kroków przed zawarciem umowy, w tym m.in. do przygotowania oferty. Dane będą przetwarzane do czasu czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania. Po tym czasie dane zostaną usunięte. 

3) w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, handlowych w tym newslettera 

Dane te, przetwarzamy na podstawie Państwa zgody do czasu jej wycofania, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania. 

Ponadto wskazujemy, że Państwa dane będą przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na nas, a także w celu i przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. 

Podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy. Ponadto, podstawą prawną jest Państwa zgoda wyrażona np. pod formularzem kontaktowym. 

11. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających zbierane dane osobowe, Banki i/lub inne instytucje finansowe podmioty oferujące /zainteresowanie nieruchomością będącą przedmiotem oferty. 

12. W celu przedstawienia oferty dotyczącej nieruchomości w przypadku wyboru zakupu nieruchomości z uwzględnieniem skorzystania z produktów i usług bankowych i pozabankowych, Państwa dane mogą podlegać profilowaniu na potrzeby sprzedaży , kupna lub wynajmu nieruchomości oraz badania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w związku z przedstawianą ofertą usługi/produktu finansowego. Profilowanie jest niezbędne do przygotowania oferty. Administrator zapewnia środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o warunkach dotyczących ofert nieruchomości lub kredytu/pożyczki/innego produktu lub usługi finansowej oraz oceny zdolności kredytowej i wyników analizy ryzyka kredytowego.  

REGULACJE SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA/ E-MAILINGU 

13. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu cyklicznego przedstawiania ofert i innych informacji, porad, komentarzy związanych z produktami finansowymi i innymi oferowanymi przez Administratora lub partnerów. 

14. Wysyłka newslettera/e-mailingu następuje po uprzednim uzyskaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej i zgody na przesyłanie informacji marketingowej. 

Rezygnacja z otrzymywania powyższych materiałów jest w każdej chwili możliwa poprzez wysłanie odpowiedniej prośby, na e-mail: biuro@ipm-kredyty.pl, poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 504-133-923 lub poprzez skorzystanie z linku zamieszczonego w wiadomości e-mail/treści newslettera „Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj” 

15. Państwa dane przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub zaprzestania prowadzenia newslettera/e-mailingu przez Administratora w zakresie interesującym Państwa. 

16. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe, w tym podmioty przygotowujące i rozsyłające treści do newslettera/e-mailingu. 


 

Polityka cookies

I. Pliki „cookies 

1. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem. 

2. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. 

3. Zbierane są dane ID wypełnionego formularza kontaktowego. 

4. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i zabezpieczeniem przed wielokrotnym wypełnieniem formularza na te same dane, powiązaniem klienta ze stroną i formularzem, edycja formularza (przechowywanie aktualnego identyfikatora formularza) 

5. Ilość odwiedzin na naszej stronie internetowej jest monitorowana przez Google Analytics, w celu gromadzenia danych o popularności naszej witryny i sposobie korzystania z niej. Akceptując naszą politykę plików cookie, zgadzasz się na analizę Twoich danych przez Google Analytics. Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies do nastepujących dostawców:  Adobe, Google, Facebook oraz do innych kanałów reklamy. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu. 

6. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę stosowanie plików cookies. 

7. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności. 

8. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych. 

9. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony. 

10. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI przechowuje się je przez okres do pięciu lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi. 

11. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej Polityce. 

II. Inne stosowane technologie 

1. Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez Państwa podejmowane w ramach korzystania z Serwisu. Technologie te są stosowane w celach statystycznych, w szczególności stosujemy: kod śledzenia Google Analytics; . 

2. Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania. 

III. Logi serwera 

1. Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach logów serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Oznacza to, że korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te obejmują m.in.: nazwę przeglądarki internetowej klienta, nazwę i wersję systemu operacyjnego klienta, adres IP, nazwę usługodawcy internetowego, adres strony skąd przyszedł klient i adres strony docelowej (na którą wszedł), datę oraz czas. 

2. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje Serwis, w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych. 

3. Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania Serwisem. Nie są one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerem. 

4. Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.